Μενού Κλείσιμο

Η AGRIFICIAL INTELLIGENCE με μια ματιά

Όραμά μας είναι η καθολική υιοθέτηση και καθιέρωση των πρακτικών της γεωργίας ακριβείας στην Ελλάδα και διεθνώς.

 • Υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών και μεθόδων γεωργίας ακριβείας.
 • Διασφάλιση ισχυρής θέσης στην Ελληνική αγορά και περαιτέρω ανάπτυξη.
 • Σεβασμός και εμπιστοσύνη στους συνεργάτες μας.

Αποστολή μας είναι η βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και της κερδοφορίας του πρωτογενούς τομέα παραγωγής

 • Εξέλιξη και εξοπλισμός με τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.

 • Παροχή υπηρεσιών προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας.

 • Σταδιακή εισαγωγή υπηρεσιών με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων.

 • Στοχευμένη και άμεση επέμβαση με έλεγχο των χρησιμοποιούμενων πόρων.

 • Έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών.

Υπηρεσίες

Η χαρτογράφηση μέσω drones προσφέρει ακρίβεια, απόδοση και αξιοπιστία στη γεωργική ανάλυση και αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τους γεωργούς.

Η διαδικασία περιλαμβάνει:

 • παρακολούθηση μίας έκτασης
 • καταγραφή εικόνων με μέγιστη λεπτομέρεια, τόσο στο οπτικό, όσο και στο μη οπτικό φάσμα της ανθρώπινης όρασης
 • άμεση παραγωγή υψηλής ανάλυσης και ακρίβειας πληροφοριών
 • δημιουργία χάρτη πολυφασματικής απεικόνισης
 • ερμηνεία πληροφοριών από ειδικούς γεωπόνους

Οφέλη:

 • ακριβής αναγνώριση των διαφορετικών επιπέδων και αναγκών των αγρών
 • χρήσιμες πληροφορίες για την εκτίμηση του ρυθμού ανάπτυξης του καλλιεργήσιμου φυτού και τον τελικό όγκο της σοδειάς.   

Τομείς Εφαρμογής

 • Αναγνώριση περιοχής
 • Αρχαιολογία
 • Γεωργία
 • Υποστήριξη σε Γεωφυσικές έρευνες
 • Διερεύνηση υδρογονανθράκων
 • Εξόρυξη και εξερεύνηση ορυκτών
 • Έργα μεταφοράς σε συνδυασμό με επιτόπιες έρευνες (γέφυρες, οδοστρώματα, αυτοκινητόδρομοι)
 • Έρευνα γης/αλιείας
 • Παρακολούθηση εξέλιξης έργων, επιθεώρηση παγίων, φωτογραμμετρία
 • Παρακολούθηση της βλάστησης και του εδάφους
 • Παρακολούθηση των πληθυσμών άγριων ζώων και εντόμων (εναέρια απογραφή ή δειγματοληψία)
 • Αποτύπωση λατομικών και μεταλλευτικών χώρων, 3D μοντελοποίηση, ογκομετρήσεις, κτηματογραφήσεις

Συνεργαστείτε μαζί μας

Γεωργός: Γιατί να επιλέξω τις μεθόδους Γεωργίας Ακριβείας;

 • Αύξηση παραγωγικότητας αγροτεμαχίων

 • Βελτιστοποίηση κατανομής ή/και μείωση κόστους παραγωγής και χρόνου

 • Βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος, άρα και της αξίας του

 • Βιώσιμη προστασία και άρδευση των καλλιεργειών

  • Εξάλειψη κινδύνων υγείας λόγω χρήσης παραδοσιακών μεθόδων ψεκασμού

  • Αποτελεσματικότερος έλεγχος των κινδύνων της παραγωγής

  • Ισχύς έναντι ανταγωνισμού σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον

Γεωπόνος: Γιατί να προτείνω τις μεθόδους Γεωργίας Ακριβείας;

 • Παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους παραγωγούς με τη μορφή γεωργικών συμβουλών

 • Γρήγορη και έγκαιρη υλοποίηση ελέγχων

  • Αυξημένη αποτελεσματικότητα, επομένως και εισόδημα

  • Λήψη ορθών αποφάσεων, βασισμένων, όχι μόνο στην εμπειρία και το γνωστικό υπόβαθρο, αλλά σε επιστημονικά και ακριβή δεδομένα

Γιατί να επιλέξω την AGRIFICIAL INTELLIGENCE;

 • Τεχνογνωσία

 • Αντίληψη των προκλήσεων και αναγκών του γεωργού

 • Συνεργασία με κορυφαίους γεωργικούς συμβούλους
 • Εξειδίκευση στη γεωργική συμβουλευτική
  • Συνεχής παρακολούθηση εξελίξεων στις εφαρμογές γεωργίας ακριβείας

  • Κορυφαία μηχανήματα & λογισμικό τελευταίας τεχνολογίας

  • Παροχή επώνυμων υπηρεσιών με εγγύηση αποτελέσματος

Αν όλα αυτά παρουσιάζουν ενδιαφέρον για εσάς…

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για μία συνάντηση ή τηλεφωνική επαφή, ώστε να συζητήσουμε το ενδεχόμενο μιας αξιόπιστης και κερδοφόρας συνεργασίας.

Συλλογή

Επικοινωνία